HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM
NGHI THỨC KHAI GIẢNG VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ, CỬ NHÂN
NGÀY 13.09.2023

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam


Thánh lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024


WHĐ (13.09.2023)