HỌC HỎI PHÚC ÂM LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (01/10)

LM Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ

Phúc Âm: Lc 1,26-38

“Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

Ðó là lời Chúa.

 

CÂU HỎI TÌM HIỂU

1. Đọc trình thuật về việc sứ thần Gabrien truyền tin cho ông Dacaria ở Luca 1,5-25. So sánh với trình thuật về truyền tin cho Đức Maria ở Luca 1,26-38. Tìm ra ít nhất 3 điểm khác nhau trong hai trình thuật này.

2. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria ở đâu ? Lúc đó cô Maria đã về nhà chồng chưa ? Phải hiểu câu Lc 1,34 như thế nào?

3. Tại sao việc sứ thần Gabrien đến truyền tin cho Đức Maria lại cho thấy một Thiên Chúa  khiêm nhường?

4. Đọc lời chào của sứ thần ở Lc 1,28. Cho biết tại sao Đức Maria được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Con Thiên Chúa?

5. Trong bài Phúc âm này, Đức Maria có hai phản ứng đặc biệt trước lời của sứ thần. Cho biết hai phản ứng nằm ở hai câu nào ? Trước hai phản ứng đó, sứ thần làm gì ?

6. Đức Maria có tin lời sứ thần không  (Lc 1,38)? Tin có loại trừ việc suy nghĩ, cân nhắc đắn đo không?

7. Đọc Lc 1,31-33. 35. Đây là khuôn mặt của Đấng Mêsia, Con Thiên Chúa. Bạn có thấy khuôn mặt này có nét gì đặc biệt không?

8. Sứ thần cho Đức Maria một dấu chỉ, điều này nằm ở câu nào? Tại sao cần một dấu chỉ ?

 

GỢI Ý SUY NIỆM:

Để Con Thiên Chúa đi vào cuộc đời của mình, Đức Maria đã nói lời Xin Vâng. Xin Vâng là chấp nhận ý Thiên Chúa, dù mình không hiểu hết, và dù phải trả giá đắt. Bạn có kinh nghiệm Xin Vâng như vậy không?

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Sứ thần Gabriel truyền tin cho ông Dacaria trong Đền thờ ở Giêrusalem, còn Mẹ Maria được truyền tin tại nhà riêng ở thành Nadarét. Ông Dacaria bị câm vì đã không tin lời sứ thần (Lc 1,20), còn Đức Mẹ đã tin (Lc 1,38.45). Ông Dacaria là người đặt tên cho con là Gioan (Lc 1,13), còn Đức Mẹ đặt tên cho con là Giêsu (Lc 1,31).

2. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria nơi nhà của Mẹ ở Nadarét, lúc đó Maria đã được đính hôn với ông Giuse, nhưng chưa về nhà chồng. Nguyên văn câu Lc 1,34 là: “Việc ấy sẽ xảy ra như thế nào, vì tôi không biết đàn ông?” Qua câu này có người hiểu là Đức Maria muốn giữ mình trọn đời đồng trinh. Thật ra có thể Đức Maria chỉ muốn hỏi sứ thần: vì Mẹ đang là một trinh nữ mới đính hôn, chưa về nhà chồng, chưa có quan hệ vợ chồng với Giuse, vậy Mẹ sẽ có con như lời sứ thần nói bằng cách nào?

3. Thiên Chúa khiêm nhường vì Ngài sai sứ thần Gabrien đến hỏi ý và Ngài cần lời xin vâng của một cô trinh nữ vùng quê Nadaret, trước khi Ngài cho Con Một của Ngài làm người nơi cung lòng cô.

4. Qua lời chào của sứ thần ở Lc 1,28 ta thấy Đức Maria là Đấng được đầy ân sủng của Thiên Chúa, nghĩa là được Thiên Chúa yêu thương một cách hết sức đặc biệt. Bởi đó Thiên Chúa đã chọn Mẹ làm Mẹ Người Con Một của mình.

5. Phản ứng thứ nhất là “rất bối rối” và không hiểu ý nghĩa lời chào của sứ thần (Lc 1,29). Phản ứng thứ hai là đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn về cách thức mình sẽ sinh con (Lc 1,34). Trước cả hai phản ứng, sứ thần đều trả lời và soi sáng cho Maria hiểu.

6. Đức Maria đã tin lời sứ thần khi đáp: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói.” Mẹ đã tin sau khi đã suy nghĩ, đặt câu hỏi cho sứ thần, và được trả lời, soi sáng.

7. Khi đọc Lc 1,31-33 ta thấy đây là khuôn mặt của đấng Mêsia mà dân Do-thái mong đợi. Đây là một vị vua, thuộc dòng dõi vua Đa-vít, được nhắc đến ở 2 Sam 7,12-17. Nhưng Lc 1,35 cho thấy Đấng ấy không chỉ là Mêsia mà còn là Đấng được thụ thai cách độc nhất vô nhị, bởi lẽ Thánh Thần, quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ ngự xuống trên người mẹ là Đức Maria.

8. Sứ thần cho Maria dấu chỉ ở Lc 1,36. Không phải vì sứ thần sợ Maria không tin, nhưng vì muốn nâng đỡ đức tin của Maria trước mầu nhiệm quá lớn.