Học hỏi Phúc Âm: Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi - năm C

15/06/2019

Học hỏi Phúc Âm: Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi - năm C

Lời Chúa: Ga 16,12-15

12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

Câu hỏi

  1. Tại sao đoạn Phúc âm này được chọn để đọc trong ngày lễ kính Chúa Ba Ngôi ? 
  2. Khi sắp về với Chúa Cha, Đức Giêsu thấy mình đã hoàn tất phần công việc Cha giao cho mình chưa ? Đọc Ga 16,12-13; 19,30.
  3. Đọc Ga 16,13. Đâu là công việc chính của Thần Khí sự thật ? Đọc thêm Ga 14,6.
  4. "Thần Khí sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng Người sẽ nói lại những gì Người nghe" (Ga 16,13). Đó là thái độ của Chúa Thánh Thần. Hãy tìm những câu trong Phúc âm Gioan cho thấy Đức Giêsu cũng không tự mình nói, nhưng chỉ nói điều Người đã nghe từ Chúa Cha.
  5. Tìm những câu trong Phúc âm Gioan cho thấy Đức Giêsu không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều đã thấy cha làm.
  6. "Người (=Thánh Thần) sẽ tôn vinh Thầy" (Ga 16, 14). Tìm những câu trong Phúc âm Gioan cho thấy Đức Giêsu vẫn luôn tôn vinh Chúa Cha.
  7. "Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy" (Ga 16,15). Bạn nghĩ gì về thái độ của Chúa Cha qua câu này ? Chúa Cha làm gì cho Chúa Con ? Đọc thêm Ga 17,10.
  8. Khi suy niệm về tương quan giữa Ba Ngôi  với nhau, theo Phúc âm Gioan, bạn rút ra được bài học nào cho cuộc sống chung với người khác ?       

Trả lời

Kính mời nghe: AUDIO HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM C (3 clips: 1,2 và 3)            


LỊCH PHỤNG VỤ