HÌNH ẢNH TANG LỄ ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI
DO PHÓNG VIÊN ẢNH HẢI AN
THỰC HIỆN TỪ ROMA, NGÀY 04/01/2022


WHĐ (04.01.2023)