HẠNH PHÚC KHI THẤY TẬN MẮT ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (01.09.2023) – Bầu khí đón Đức Thánh Cha tại sân bay quốc tế Thành Cát Tư Hãn ngày 01.09.2023.