Giới thiệu sách: Có một vườn thơ đạo

14/08/2012

Giới thiệu sách: Có một vườn thơ đạo
Chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Hàn Mạc Tử (22/9/1912 – 2012)
đã phát hành
Do linh mục Trăng Thập Tự chủ biên
Nxb Phương Đông 2012
4 tập, 2000 trang, trợ giá: 80.000 đ
TẬP 1: THI SĨ CỦA THÁNH GIÁ ""
Giới thiệu nhà thơ Hàn Mạc Tử - cách riêng là về thơ đạo của ông
TẬP 2: NHƯ SONG LỘC TRIỀU NGUYÊN
Giới thiệu 45 tác giả có năm sinh từ 1912 đến hết 1940
Giới thiệu 51 tác giả có năm sinh từ 1941 đến hết 1955
Giới thiệu 44 tác giả có năm sinh từ 1956 đến thập niên 1990.
* Tại Sài Gòn, có thể mua tại các nhà sách công giáo
* Tại các thành phố khác và các tỉnh, xin đăng ký qua Văn phòng Tòa Giám mục giáo phận
* Độc giả ở nước ngoài có thể mua qua dịch vụ fatimacompany.com
LỊCH PHỤNG VỤ