GIÁO HỘI MÔNG CỔ ĐÓN ĐỨC GIÁO HOÀNG NHƯ ĐÓN MỘT NGƯỜI CHA

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (01.09.2023) – Sáng ngày 31.08.2023, Truyền thông Hội đồng Giám mục đã gặp gỡ Thầy Anrê Trần Lê Phương, SBD - một nhà truyền giáo lâu năm tại Mông Cổ. Thầy là người điều phối chương trình đón tiếp Đức Thánh Cha. Trong video dưới đây, Thầy giới thiệu chương trình tổ chức cùng với sự chuẩn bị và tinh thần của cuộc đón tiếp Đức Thánh Cha tại đây.

Xem thêm: