ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE VŨ VĂN THIÊN:
HOA TRÁI CỦA CÔNG NGHỊ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (21.09.2023) – Nhân dịp Hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam kỳ II năm 2023 diễn ra từ ngày 18 đến 22 tháng 9, Truyền thông Hội đồng Giám mục đã gặp gỡ Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên để lắng nghe ngài chia sẻ về Công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội và những hoa trái của Công nghị này.