TRỰC TIẾP
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GẶP GỠ ĐẠI KẾT VÀ LIÊN TÔN

TẠI “HUN THEATRE” - MÔNG CỔ LÚC 09 GIỜ NGÀY 03.09.2023

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (03.09.2023) – Vào lúc 09g00 giờ Việt Nam Chúa Nhật 03.09.2023, Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ đại kết và liên tôn tại “HUN Theatre”.

Bản đồ địa điểm HUN Theatre, Ulaabaatar, Mông Cổ