TRỰC TIẾP
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GẶP GỠ CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, NHÀ THỪA SAI, TU SĨ NHÂN VIÊN MỤC VỤ

WHĐ (02.09.2023) – Lúc 15:00 giờ Việt Nam ngày 02.09.2023, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục chương trình tông du của ngài tại Mông Cổ qua việc gặp gỡ các giám mục, linh mục, nhà thừa sai, tu sĩ và nhân viên mục vụ tại Nhà thờ Chính toà hai thánh Phêrô và Phaolô, Thủ đô Ulaanbaatar: