Đức Thánh Cha Phanxicô đến Điện Quốc gia Mông Cổ lúc 08h00 ngày 02.09.2023

02/09/2023


ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ ĐẾN ĐIỆN QUỐC GIA MÔNG CỔ SÁNG NGÀY 02.09.2023

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (02.09.2023) - Sáng thứ Bảy ngày 02.09.2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đến Điện Quốc gia Mông Cổ. Ngài được tiếp đón với nghi thức trang trọng tại quảng trường Sukhbaatar.


LỊCH PHỤNG VỤ