ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ ĐẾN ĐIỆN QUỐC GIA MÔNG CỔ SÁNG NGÀY 02.09.2023

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (02.09.2023) - Sáng thứ Bảy ngày 02.09.2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đến Điện Quốc gia Mông Cổ. Ngài được tiếp đón với nghi thức trang trọng tại quảng trường Sukhbaatar.