Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước thuyết trình về nội dung sứ điệp NTGTTXH 53

04/06/2019

Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước thuyết trình về nội dung sứ điệp NTGTTXH 53: "Chúng ta là chi thể của nhau", trong buổi cử hành Ngày Thế giới Truyền Thông Xã hội lần thứ 53 vào sáng thứ Bảy 01.06.2019 tại Trung tâm Mục vụ

LỊCH PHỤNG VỤ