Bài Ðọc I: Gs 24, 14-29

“Hôm nay anh em hãy chọn muốn phụng thờ ai”

Bài trích sách Giôsuê

Khi ấy, ông Giôsuê nói với dân rằng: “Giờ đây, anh em hãy kính sợ Chúa và phụng thờ Người với tâm hồn trọn vẹn và chân thành. Hãy loại bỏ những thần mà cha ông anh em đã phụng thờ tại Lưỡng hà địa và Ai Cập, và hãy phụng thờ Chúa. Còn nếu anh em không thích phụng thờ Chúa, thì hôm nay anh em hãy chọn muốn phụng thờ ai, hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ ở Lưỡng hà địa, hoặc là các thần của người Amorrêô, mà anh em đang ở trong xứ họ. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Chúa.

Dân trả lời rằng: “Không có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà phụng thờ các thần ngoại. Chính Chúa Thiên Chúa chúng tôi đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao và gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đi, giữa tất cả các dân chúng tôi đã đi ngang qua. Chúa đã trục xuất tất cả các dân, trong đó có người Amorrêô, là cư dân của miền đất mà chúng tôi đã tiến vào. Vậy cả chúng tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi”.

Ông Giôsuê nói với dân: “Anh em không thể phụng thờ Chúa được, vì Người là Thiên Chúa chí thánh, Thiên Chúa ghen tuông. Người sẽ không dung tha các tội ác và lỗi lầm của anh em. Nếu anh em bỏ Chúa mà phụng thờ các thần ngoại, Người sẽ quay lại giáng họa trên anh em và tiêu diệt anh em, dù trước đây đã ban phúc cho anh em”.

Dân thưa với ông Giôsuê: “Không đâu. Chúa mới là Đấng chúng tôi phụng thờ”. Ông Giôsuê bảo dân: “Vậy anh em hãy cam đoan với chính mình là chọn Chúa để phụng thờ”. Họ đáp: “Chúng tôi xin cam đoan”. Ông nói: “Vậy giờ đây anh em hãy loại bỏ những thần ngoại ra khỏi anh em và hướng lòng về Chúa Thiên Chúa Israel”. Dân thưa với ông Giôsuê: “Chúng tôi sẽ phụng thờ Chúa Thiên Chúa chúng tôi, và sẽ tuân phục các lệnh truyền của Người”.

Hôm ấy, ông Giôsuê lập giao ước cho dân và ông đưa ra lệnh truyền và luật lệ cho họ tại Sichem. Ông ghi chép những lời này vào sách Luật của Thiên Chúa, rồi lấy một tảng đá thật lớn và dựng ở đó, dưới cây sồi nằm trong thánh điện của Chúa. Ông nói với toàn dân rằng: “Đây, tảng đá này sẽ là vật chứng chống lại anh em, vì nó đã nghe mọi lời Chúa phán với chúng ta, kẻo sau này anh em chối mà lừa dối Chúa Thiên Chúa anh em”. Sau đó ông Giôsuê giải tán dân, ai nấy trở về phần đất của mình.

Sau những sự việc đó, ông Giôsuê, con ông Nun, tôi tớ Chúa, qua đời, hưởng thọ một trăm mười tuổi.

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 15, 1-2a+5. 7-8. 11 (Đ. x. 5a)

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con.

Xướng: 1) Lạy Thiên Chúa, xin bảo toàn con, vì con trông cậy vào Ngài. Con thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa của con”. Chúa là gia nghiệp, là phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng con.

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con.

2) Con chúc tụng Chúa, đã dạy bảo con, ngay cả lúc đêm khuya, lòng dạ con cũng luôn nhắn nhủ. Con luôn giữ Chúa trước mặt, vì có Ngài ngự bên hữu, con chẳng nao núng gì.

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con.

3) Chúa sẽ chỉ cho con nẻo đường sự sống, niềm vui thỏa trước tôn nhan Ngài nguồn hoan hỉ bên hữu Chúa đến muôn đời.

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con.


Alleluia: x. Mt 11, 25

Alleluia, alleluia! Anh em hãy đón nhận Lời Thiên Chúa, không phải như lời người phàm, nhưng đích thực là Lời của Thiên Chúa. - Alleluia.


Phúc Âm: Mt 19, 13-15

Hãy để các trẻ nhỏ đến với Thầy, Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu.

Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến với Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện; nhưng các môn đệ la rầy chúng, Chúa Giêsu bảo: Hãy để các trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng”. Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi đó.

Ðó là lời Chúa.


Suy niệm:

Bàn tay con người thật là cao quý.

Trong Cựu Ước, Đức Chúa muốn ông Môsê đặt tay trên ông Giosuê

để chia sẻ cho ông này quyền lãnh đạo dân (Ds 27, 18. 23).

Cụ Giacóp đã chúc phúc cho hai đứa cháu là Épraim và Mơnase

bằng cách đưa hai tay đặt trên đầu chúng (St 48, 14).

Cử chỉ đặt tay trên cũng thường thấy trong Giáo Hội thuở ban đầu.

Chúa Thánh Thần được trao ban qua việc đặt tay (Cv 8, 17-19; 19, 6).

Qua đặt tay, bảy phó tế đầu tiên lãnh nhận sứ vụ (Cv 6, 6).

Bácnaba và Saolô cũng được đặt tay sai để sai đi truyền giáo (Cv 13, 3).


Bàn tay Thiên Chúa là khí cụ che chở, đỡ nâng.

“Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,

bàn tay của Ngài, Ngài đặt trên con (Tv 138, 5).


Bàn tay của Đức Giêsu đóng vai trò lớn trong sứ vụ.

Ngài chữa anh mù bằng cách đặt tay trên mắt anh (Mc 8, 25).

Ngài cũng chữa bà còng lưng theo cách tương tự (Lc 13, 13).

Người ta xin Ngài đặt tay để chữa một anh điếc và ngọng (Mc 7, 32),

thậm chí đặt tay để hoàn sinh một em gái mới chết (Mt 9, 18).

Trong bài Tin Mừng hôm nay,

Cha mẹ của các em đã đưa các em đến với Đức Giêsu,

để được Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện (c. 13).

Họ tin phúc lành đến với con cái họ qua cử chỉ ấy.

Cuối cùng, Đức Giêsu đã đặt tay trên các em nhỏ và cầu nguyện,

trước khi tiến về Giêrusalem để chịu khổ nạn (c. 15).


Nhưng các môn đệ lại bực bội và la rầy cha mẹ của các em.

Có lẽ đối với họ, Thầy Giêsu còn nhiều việc lớn lao để làm

hơn là mất thì giờ để chúc lành cho mấy em bé.

Đức Giêsu hoàn toàn không đồng ý với thái độ coi thường này.

Ngài nói thẳng: “Hãy để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng.”

Đến với Thầy Giêsu là quyền lợi của mọi trẻ em,

người lớn không được phép xâm phạm.

Ngài đưa ra lý do khiến các môn đệ phải tôn trọng trẻ em:

“vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (c. 14).

Như thế trẻ em, tuy không có chỗ cao trong xã hội,

nhưng lại có chỗ vững chãi trong Nước Trời.

Trẻ em có chỗ vì chúng hồn nhiên sống lệ thuộc vào cha mẹ,

và đón nhận mọi sự từ người khác với lòng biết ơn.

Những người lớn muốn vào Nước Trời phải nên giống chúng.

Đây là một tiến trình khó khăn và lâu dài,

vì người lớn phải quay lại, phải hoán cải để trở nên đơn sơ như trẻ thơ,

phải tự hạ mình xuống, bỏ đi những tự hào, tự mãn về mình (Mt 18, 3-4).

mở lòng đón lấy Nước Trời như quà tặng nhưng không.

Như thế trẻ thơ lại là mẫu mực cho các môn đệ của Thầy Giêsu.

Nước Trời dành cho trẻ thơ và những ai trở nên giống chúng.


Trẻ em có chỗ trong Nước Trời và trong Giáo Hội tại thế.

Các em cũng là thành viên trong cộng đoàn đức tin.

Lời dạy của Đức Giêsu vẫn mãi âm vang nơi chúng ta:

“Hãy để trẻ em đến với tôi, đừng ngăn cấm chúng.”

Chúng ta đã làm gì để đưa các em đến với Giêsu?


Cầu nguyện:


Lạy Chúa Giêsu, vì con bé nhỏ,

nên xin yêu ngài bằng khả năng bé nhỏ của con.


Cho con biết yêu

những công việc bé nhỏ mỗi ngày,

những công việc âm thầm,

những bổn phận mà con làm vì yêu mến.


Cho con biết yêu những hy sinh bé nhỏ mỗi ngày,

vui lòng đón nhận những thánh giá tuy nhỏ,

nhưng làm tim con đau đớn.


Cho con biết yêu tinh thần bé nhỏ của trẻ thơ,

đơn sơ thú nhận mình yếu đuối và bất lực,

sung sướng nương tựa vào duy một mình Chúa.


Hơn nữa, xin cho con can đảm,

dám chọn những gì giúp con trở nên bé nhỏ hơn,

nhờ đó con vui tuoi phục vụ mọi người

và hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên trong con.


Mỗi lần bị cám dỗ tự cao,

xin cho con biết ngắm nhìn con đường Chúa đã đi,

con đường bé nhỏ và khiêm hạ.


Ước gì con được làm bạn của Chúa

trên đường từ Bêlem đến Núi Sọ,

và được ở bên Chúa trong Nước Trời. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J