ĐẠI HỘI ỦY BAN GIÁO DÂN TOÀN QUỐC LẦN THỨ II TẠI LINH ĐỊA LA VANG

Tôma Trương Văn Ân

WHĐ (23.9.2022) - Đại hội Ủy ban Giáo Dân ( UBGD) toàn quốc lần thứ II, với chủ đề: “Người giáo dân trong Hội thánh hiệp hành” được tổ chức tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, từ thứ Hai - ngày 19 đến thứ Năm - ngày 22/9/2022.

Đại hội qui tụ 3 Giám mục, 50 Linh mục, 10 Nữ tu, hơn 450 Giáo dân Tham dự viên là: Ủy viên của Ủy Ban Giáo Dân, Đại biểu các Hội đoàn Tông đồ Giáo dân, Đại biểu Hội đồng mục vụ Giáo xứ của 27 Giáo phận trong toàn quốc.


Đại hội nhằm mục đích huấn luyện đào tạo Ủy viên UBGD, Ban điều hành các Hội đoàn, làm nhân tố cho việc hướng dẫn người Giáo dân trưởng thành hơn trong Đức tin, sống Ơn gọi “Người Ki-tô Hữu Giáo dân trong một Hội Thánh hiệp hành “Hiệp thông, tham gia và Sứ vụ”, đồng thời tổng kết lượng giá nhiệm kỳ 14 ( 2019-2022) của UBGD / HĐGM VN.

Ngày thứ nhất của Đại hội, 19 / 9 / 2022:

Lúc 17 giờ, Cha Antôn Hà Văn Minh, Trưởng ban tổ chức đã dẫn giải Tông Huấn: “Người Tông Đồ Giáo Dân” của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, để nói lên trách vụ của Người Tông đồ Giáo dân trong thế giới hôm nay, đồng thời Cha An-tôn nói đến ý nghĩa và lý do của Kỳ Đại hội UBGD toàn quốc lần II này.


Tiếp đó, Cha Giuse Nguyễn ý Định, Phó Chủ tịch UBGD trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM VN), đã giới thiệu sự hiện diện Giảng huấn và điều hành của Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, Chủ Tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cho quý Tham dự viên. Đồng thời Cha Ý Định cũng giới thiệu Cha Antôn Hà Văn Minh, Thư ký UBGD / HĐGMVN, Trưởng ban tổ chức Đại hội và các thành viên Đoàn của 27 Giáo phận. Thật là niềm vui của sự gặp gỡ, niềm vui của “Hiệp Hành”!

Tham dự viên đã dâng lời tạ Ơn Chúa, khi Đức Cha Giuse – Chủ tịch giới thiệu và chào mừng sự hiện diện của Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa, đồng thời Đức Cha Giuse long trọng tuyên bố khai mạc kỳ Đại hội lần II, dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ La Vang và nhờ lời Chuyển cầu Thánh nữ A-nê Thành Tử Đạo – Bổn mạng UBGD ban muôn an lành cho mỗi người, và cho Tham dự viên lĩnh hội được những cảm nghiệm, hiểu biết hơn về Ơn gọi của người Tông đồ Giáo dân, sự hiệp thông từ Đại hội với Giáo hội Việt Nam.

Bó hoa tươi thắm do Đức Cha Giuse Chủ tịch dâng lên Đức Mẹ và lời cầu nguyện của Tham dự viên qua lời bài hát “Con Đến Trước Tòa”, xin Đức Mẹ gìn giữ và ban an lành cho mỗi người. Cộng đoàn đã sốt sắng Chầu Thánh Thể trong niềm tin yêu phó thác vào tình yêu thương từ ái của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Xin cho mỗi người Tín hữu chúng con sống tinh thần: Hiệp Thông, Tham Gia và Sứ vụ trong việc loan báo Tin mừng.


19 giờ 30 cùng ngày, Đức Cha Giuse Chủ tịch UBGD, đã chủ sự Đoàn Kiệu Thánh nữ tử đạo A-nê Thành – Bổn mạng UBGD, từ nhà hành hương đến Linh đài. Thánh nữ là mẫu gương trung kiên sống Đạo và loan truyền Tin Mừng đến với những người sống xung quanh.Ngày thứ 2 của Đại hội, 20/9/2022:

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Tổng Giáo phận Huế đã Chủ sự Thánh lễ Chúa Thánh Thần, khai mạc Kỳ Đại hội lần II lúc 6giờ00. Cùng đồng tế có Đức Cha Giuse – Chủ tịch UBGD / HĐGM VN; Đức Cha Emmanuel – Giám mục Giáo phận Bà Rịa – Chủ tịch Ủy ban Phụng tự và quý Cha Trưởng Phó đặc trách UBGD của 27 Giáo phận hiện diện tham dự.


Đức Cha chủ tế đã gợi lại hình ảnh qui tụ: các Giám mục là Tông đồ, các Đại biểu là Ki-tô hữu vây quanh Đức Mẹ trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã đến ban tràn đầy ơn cho mỗi người. theo cách nói của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II: “Lễ Hiện Xuống” mới. Đức Cha nhấn mạnh đến tình yêu mến, tất cả các thành phần trong Giáo hội hăng say, hiệp hành hoạt động cho việc Truyền Giáo. Nhờ Ơn Chúa và sự nhiệt tâm, có khả năng dự phóng cho những việc làm cụ thể trong Sứ vụ. Các thành phần Dân Chúa cần biết lắng nghe Chúa và lắng nghe nhau.

Trong buổi sáng cùng ngày, Tham dự viên được nghe 3 Thuyết trình viên của 3 Giáo Tỉnh trình bày Tham luận về đề tài: Người Giáo dân, Hội đồng mục vụ và các Đoàn thể cộng tác với Cha quản xứ xây dựng Hội Thánh địa phương.


Trong bài giảng huấn lúc 9 giờ, Đức Tổng Giám mục Giuse, đã mời gọi Tham dự viên tạ ơn Chúa đã đưa chúng ta vào gia đình Giáo hội. Chúng ta sống tình hiệp thông và tham gia xây dựng gia đình Giáo hội hiệp thông. Đức Cha nhấn mạnh đến 5 ước nguyện:

1) Xin cho chúng ta cảm nghiệm Thiên Chúa và Hội Thánh yêu thương ta, bằng cách tín nhiệm và qui tụ chúng ta;

2) Chúa Thánh Thần tác động để chúng ta cảm nghiệm Giáo hội tín nhiệm và nâng cao người Giáo dân trong xã hội hôm nay;

3) Cảm nghiệm Ủy Ban Giáo Dân là gia đình của Thiên Chúa, để chu toàn trách vụ được giao;

4) ý thức hơn phẩm giá và vai trò người Giáo dân xây dựng Hội Thánh Hiệp hành;

5) xin được Ơn biến đổi nên tốt hơn, để dấn thân xây dựng Nước Thiên Chúa.

Buổi chiều cùng ngày, Tham dự viên được nghe 3 bài Tham luận về đề tài: “Người Giáo dân Làm Việc Tông Đồ”, việc “Tái Phúc Âm” cho người có nguy cơ xa lìa Chúa.


Lúc 15 giờ cùng ngày, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản giảng huấn về đề tài: “Đối Tượng Chăm Sóc của Ủy ban Giáo Dân”.

Có 3 đối tượng Giáo hội cần quan tâm:

1) Đối tượng đang sống niềm tin, cần được chăm sóc mục vụ, để đời sống đức tin trưởng thành hơn;

2) Đối tượng bị rối với đời sống đức tin, đang dần xa lìa Chúa và Giáo hội, cần mời gọi nâng đỡ họ sống đức tin một cách tích cực hơn;

3) Đối tượng chưa có Đức tin Công Giáo.

Cách riêng UBGD có 2 đối tượng trực tiếp:

1) Thành viên Hội đồng mục vụ các Giáo xứ, Giáo Họ biệt lập, thành phần lãnh đạo đại diện Cộng đoàn;

2) Ban đại diện, Ban điều hành các Đoàn thể Tông đồ Giáo dân.

Ngày thứ 3 của Đại hội, 21/9/2022:

Đức Cha Emmanuel đã chủ sự Thánh lễ lúc 6 giờ 00, Thánh lễ Kính Thánh A-nê Thành Tử Đạo trong Phụng vụ Thánh lễ: Thánh Matthêu - Thánh sử.


Đức Cha Chủ tế xoay quanh vấn đề: “Tình Yêu mến”, mọi người được liên kết trong tình yêu mến, để làm những việc đã làm, đang làm và sẽ làm. Cần làm mới, xin Chúa mở rộng trái tin hơn nữa để chúng ta phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em hơn nữa, biến đón nhận Chúa và đón nhận nhau. Làm cho tình yêu triển nở là nhân tố cho sự Hiệp hành: Hiệp thông, tham gia và Sứ vụ.

Cùng ngày, có 3 Thuyết trình viên thuyết trình với Chủ đề: “Người Giáo dân tham gia tích cực trong việc loan báo Tin Mừng”. Phải đặt Truyền Giáo vào vị trí ưu tiên, mỗi cá nhân, Hội Dòng, Giáo xứ, Giáo phận phải có kế hoạch cụ thể cho việc truyền Giáo.


Lúc 9 giờ, Đức Cha Emmanuel, giảng huấn về đề tài: “Người Giáo Dân trong vấn đề Truyền Giáo”, Sứ vụ và Trách nhiệm của từng người. Thánh Thần tác động đến từng người, mỗi người nhận được ơn riêng, nhưng để phục vụ Cộng đoàn. Đức Cha nhấn mạnh đến thái độ người Giáo dân khi tham gia, cần có đức khiêm nhường, lắng nghe, đối thoại và không xét đoán. Mỗi người có những cấp độ khác nhau khi tham gia. Và Đức Cha đã đặt câu hỏi: Bạn đang làm cái gì, và sẽ làm như thế nào cho việc Truyền Giáo?

Lúc 14 giờ 00: 3 Giáo Tỉnh đúc kết, sinh hoạt riêng, những ý kiến cần được bổ sung giải đáp, được Thư ký tổng hợp cho giờ lượng giá của nhiệm kỳ UBGD và những ngày Đại hội.


Lúc 16 giờ cùng ngày, Đức Cha Giuse – Chủ tịch UBGD tổng kết, những thành quả đạt được đã giúp cho các Hội đồng mục vụ Giáo xứ, qua UBGD trong các kỳ thường huấn, Ủy viên HĐMV Giáo xứ biết vai trò và sự cộng tác một cách tích cực hơn, giữa Cha Quản xứ và Giáo dân. Sự cộng tác của Hội đoàn trong Giáo xứ đạt hiệu quả hơn cho sự hiệp hành, là tác nhân tích cực cho việc hiệp thông, tham gia và Sứ vụ. Những dự phóng và đề xuất hướng tới nhiệm kỳ 15 của UBGD (2022-2025).


Buổi tối, một Chương trình văn nghệ “ Cùng Nhau Cất Bước hành Trình”, làm cho chương trình Đại hội thêm phong phú, với những sắc thái riêng tác động đến Tham dự viên, truyền Giáo và hiệp hành trong tin yêu phó thác vào Thiên Chúa, trong niềm vui tương quan với anh chị em, trong sự cộng tác, sẻ chia, yêu thương, thông cảm…. nhằm hỗ trợ và là tác nhân thúc đẩy cho việc Truyền Giáo.

Ngày thứ 4 của Đại hội, ngày 22 / 9 / 2022:

Lúc 6 giờ 00, Đức Cha Giuse Chủ tịch UBGD / HĐGM VN, đã chủ sự Thánh lễ Bế mạc Đại hội. Đức Cha Chủ tế mời gọi mỗi người hiệp thông trong tình yêu Chúa ba Ngôi, tâm tình dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria, đồng thời cầu nguyện cho Quý Đức Cha, Quý Cha và anh chị em tín hữu nguyên là thành viên Ủy Ban Giáo Dân các nhiệm kỳ trước, mà nay đã qua đời. Đức Cha chủ tế mời gọi mỗi người cảm nghiệm Chúa yêu thương ta, Chính Chúa chọn lựa ta, huấn luyện ta trở thành Tông đồ đem Chúa đến cho anh chị em. Vai trò của người Giáo dân trong Hội Thánh, để mỗi người biết tự đào tạo, chu toàn Ơn Chúa trao. Chúng ta cùng nhau hiệp hành với Mẹ Maria, với Giáo Hội Việt Nam, với giáo hội toàn cầu, và Mẹ đang hiệp hành với Giáo hội trong tình mẫu tử !


Cuối Thánh lễ, Cha An-tôn Hà Văn Minh - Thư ký UBGD / HĐGM VN, dâng lời cám ơn Chúa, cám ơn Đức Mẹ, cám ơn Quý Đức Cha Giảng huấn, Đức Tổng Giám mục Huế. Cha cũng không quên cám ơn Quý Cha quản nhiệm và Cha phụ tá Trung tâm hành hương Đức Mẹ la Vang, Quý Cha trong UBGD TGP Huế, quý Cha đặc trách và thành viên các Đoàn của 27 Giáo phận. Cha đã cám ơn Quý Ân nhân và tất cả những người bằng nhiều cách khác nhau, góp phần thành công Đại hội.

Đức Cha Chủ tịch đã Đại diện Cộng đoàn cám ơn Quý Cha trong Ban tổ chức, quý Cha đã vượt qua nhiều khó khăn khác nhau để chuẩn bị cho Đại hội. Một điều rất cảm động, khi Đức Cha Chủ tịch mời gọi tất cả Giáo sĩ (Quý Cha quản xứ) đứng, để cám ơn Tu sĩ và Giáo dân (ngồi). Nhờ có Tu sĩ, Giáo dân và sự cộng tác của Tu sĩ, Giáo dân, Quí Cha mới chu toàn trách vụ của mình.

Trong suốt những ngày Đại hội, sau các bài Giảng Huấn của Quý Đức Cha và các bài Tham luận của các Giáo Tỉnh, trong buổi tọa đàm sôi nổi, những câu hỏi của Tham dự viên về rất nhiều khía cạnh khác nhau trong đời sống Giáo hội, về việc Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ, vai trò của Cha quản xứ và Hội đồng mục vụ, những thuận lợi và khó khăn trong khi thi hành tác vụ, việc đào tạo nhân sự xứng tầm… đều được các Đức Cha Thuyết giảng giải đáp một cách thỏa đáng.


Xin Chúa cho mỗi người trong thành phần Dân Chúa, biết tôn trọng phẩm giá và Ơn gọi riêng của mỗi người, biết lắng nghe và phân định, đồng trách nhiệm trong công việc chung của Giáo hội. Hiệp nhất, tham gia và loan báo Tin Mừng bằng đời sống chứng nhân bác ái yêu thương trong môi trường đang sống và làm việc. Xin cho chúng con biết cùng cộng tác với nhau trong các Chương trình cụ thể, cho công tác mục vụ cho cộng đoàn, cho người nghèo, cho giới trẻ, và việc thăng tiến toàn diện các thành viên trong gia đình. Các Thành phần Dân Chúa trong Giáo hội có những chương trình cụ thể trong việc loan báo Tin Mừng qua đối thoại, qua mục vụ, qua bác ái xã hội, qua hội nhập văn hóa, qua việc thăng tiến các thành viên trong gia đình. Tạo ra những con người có tầm ứng xử phù hợp cho việc Truyền Giáo.