ĐẠI HỘI FABC 50: NGÀY XIV
HÌNH DUNG NHỮNG LỘ TRÌNH MỚI
(PHẦN 3)

FABC Media

WHĐ (28.10.2022) - Với thánh lễ do Đức giám mục Mathias RI Iong-hoon, Giám mục Suwon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc chủ tế, Đại hội FABC bước sang ngày làm việc thứ XIV, 26. 10. 2022, tiếp tục phần 3 của phân đoạnHình dung những lộ trình mới.


Đức giám mục Mathias RI Iong-hoon

chủ tịch của các phiên họp trong ngày, Đức hồng y Oswald Gracias hướng dẫn lời khẩn cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên Đại hội (the Adsumus). Giờ Kinh Sáng do quốc gia Hàn Quốc phụ trách được phát qua video với sự chuẩn bị của Ban Thư ký của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc.


Đức hồng y Gracias

Khởi đầu ngày làm việc mới, Đức hồng y Gracias giải thích hôm nay các tham dự viên sẽ có phần thảo luận về bản thảo đầu tiên của Sứ điệp, về lược đồ của Văn kiện cuối cùng, và về Cơ cấu của FABC.

1. Trình bày về Thượng hội đồng Giai đoạn Châu lục


Giáo sư Susan Pascoe, AM

Giáo sư Susan Pascoe, AM, thành viên Nhóm Đặc trách Giai đoạn Châu lục của ban Tổng Thư ký Thượng hội đồng Giám mục, trình bày về giai đoạn tiếp theo của Thượng hội đồng về tính hiệp hành. Là một trong số khoảng 50 người tham gia vào soạn thảo Văn kiện Giai đoạn Châu lục, giáo sư Susan Pascoe cập nhật tiến trình của Thượng hội đồng qua 3 điểm chính:

(1) chia sẻ về cuộc họp cấp Châu lục diễn ra tại Frascati từ ngày 21/9 2/10/2022. Giáo sư Susan Pascoe cho biết rằng Đức Thánh Cha Phanxicô tham gia rất nhiều vào tiến trình của Thượng Hội đồng, đến nỗi ngài muốn xem bản thảo đầu tiên của văn kiện do Ủy ban soạn thảo và đây là niềm an ủi lớn lao cho chúng tôi ở Frascati rằng chúng tôi sẽ không đi sai đường. Ngoài ra, những buổi họp qua Zoom, những phản hồi từ những người tham gia tiến trình Thượng Hội đồng cấp giáo phận mà không có mặt ở Frascati, … Đây thật là một tiến trình của sự trung thực, chân thành, nghiêm túc, cầu nguyện…;

(2) giai đoạn Châu lục của Thượng hội đồng đã được tiến hành ra sao;

(3) giai đoạn Châu lục sẽ tiếp tục như thế nào thông qua Đại hội FABC. Khi nêu bật các quy trình và mục đích của giai đoạn Châu lục, Giáo sư Pascoe cũng nhấn mạnh rằng "Tài liệu sẽ thực sự đại diện cho tiếng nói của dân Chúa".

2. Giới thiệu bản thảo của Sứ điệp FABC


Tiếp đến là phần giới thiệu về bản thảo đầu tiên của Sứ điệp mà Đại hội FABC muốn gửi tới tất cả các dân tộc Á châu, và các tham dự viên được mời đưa ra phản hồi và đề nghị chi tiết về Sứ điệp.

Sau đó, các nhóm thảo luận của ngày hôm trước trình bày các báo cáo ngắn về chủ đề mà họ thảo luận trong bối cảnhHình dung những lộ trình mới.

3. Giới thiệu Lược đồ chung Văn kiện Cuối cùng của FABC


Đức giám mục Pablo Virgilio Siongco David

Đức giám mục Pablo Virgilio Siongco David, thành viên Ủy ban về Văn kiện Cuối cùng của Đại hội FABC giới thiệu khái quát Lược đồ chung của Văn kiện Cuối cùng; sau đó là phần đặt câu hỏi, gợi ý, và đóng góp của tham dự viên đối với bản văn.

4. Thảo luận nhóm theo khu vực

Phiên họp được tiếp tục với việc các đại biểu chia thành các nhóm dựa trên quốc gia và khu vực để thảo luận về việc tái cấu trúc FABC đặt nền trên một số điểm chính: ước mơ, thay đổi, lĩnh vực hợp tác,…. Cuối cùng, mỗi nhóm chia sẻ kết quả của cuộc thảo luận của nhóm.

Với lời cầu nguyện ngắn, Đức giám mục Allwyn D’Silva đã khép lại ngày làm việc thứ XIV của Đại hội.

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: fabc2020.org (26. 10. 2022)