Đại hội FABC 50 - Ngày XVII - Hình dung những lộ trình mới (phần cuối)

31/10/2022


ĐẠI HỘI FABC 50: NGÀY XVII
HÌNH DUNG NHỮNG LỘ TRÌNH MỚI (phần cuối)

FABC Media

WHĐ (31.10.2022) - Ngày làm việc thứ XVII, cũng là ngày làm việc cuối cùng của Đại hội FABC 50, 29. 10. 2022, bắt đầu với Thánh lễ do Đức hồng y Charles Cardinal Bo, Tổng Giám mục Yangon, Myanmar, Chủ tịch FABC, chủ tế.


Đức hồng y Bo

Đức hồng y Bo, người mừng sinh nhật hôm nay, hướng dẫn lời khẩn cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên Đại hội (the Adsumus). Giờ Kinh Sáng do quốc gia Kazakhstan phụ trách được phát qua video, với sự chuẩn bị của nữ tu Irene Alberto, dòng Consolata Sisters.


Đức Hồng y Luis Antonio Tagle

- Bắt đầu phiên họp là phần trình bày của Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ loan báo Tin Mừng, Đặc sứ của Đức Thánh Cha tại FABC 50. Đức hồng y Tagle khai triển những bối cảnh đang nổi lên về tình hình của giới trẻ ngày nay; về những thay đổi của truyền thông xã hội và trí tuệ nhân tạo; và về tác động của truyền thông xã hội đối với việc truyền giáo.

Khi nêu bật 3 điểm chính: (1) phương tiện truyền thông xã hội đã thay đổi căn tính, cảm giác thuộc về, và sự đồng cảm của giới trẻ đối với người khác như thế nào; (2) tốc độ và giới hạn của phương tiện truyền thông tác động đến khả năng suy luận, phân tích phê bình, và đồng cảm của giới trẻ ra sao; (3) tầm quan trọng của việc đọc sâu, sự nguy hiểm của tội phạm kỹ thuật số, và sự độc quyền về truyền thông của các doanh nghiệp, Đức Hồng y Tagle mô tả truyền thông xã hội không chỉ là một phương tiện để kết nối, mà còn là một công cụ mạnh mẽ tạo ra một nhân văn mới.

Đồng thời, với việc minh họa mạng xã hội và truyền thông kỹ thuật số như một thế giới tự tuân theo các quy tắc riêng của nó, Đức Hồng Y Tagle dẫn tới kết luận rằng, "truyền thông xã hội là một thế giới cần được Phúc âm hóa".

- Phiên họp được tiếp tục với việc Đức giám mục  Adrianus Sunarko, OFM trình bày bản thảo cuối cùng của Sứ điệp Đại hội FABC gửi cho các dân tộc ở Châu Á. Các tham dự viên tiến hành việc bỏ phiếu, và bản thảo cuối cùng đã được thông qua.

- Tiếp đến, Đức giám mục Pablo Virgilio David, thành viên của Ủy ban về Văn kiện Cuối cùng, đã trình bày bản thảo cuối cùng của Lược đồ Văn kiện Cuối cùng, giải thích những chỉnh sửa thêm đã được thực hiện. Sau đó là cuộc thảo luận chung về bản thảo này.

- Vào buổi chiều, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle có cuộc chia sẻ riêng với các Đức giám mục.

- Các tham dự viên tiếp tục việc thảo luận, và Văn kiện Cuối cùng đã được bỏ phiếu thông qua.  

- Tiếp đến, Linh mục Bill LaRousse giải thích về quy trình hoạch định việc thực hiện tiến trình Thượng hội đồng giai đoạn cấp Châu lục.

- Đức hồng y Charles Bo, có bài diễn văn kết thúc Đại hội. Với tâm tình Tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân trong những ngày qua, Đức hồng y Bo đã mô tả Giáo hội Châu Á như một Giáo hội của người nghèo, của người trẻ, và của đối thoại. Đồng thời, ngài cũng đề cập đến những tiến triển tuyệt vời mà Giáo hội Á châu đã đạt được trong 50 năm qua. Cuối cùng, Đức hồng y Bo cảm ơn Đức hồng y Kriengsak, đơn vị đăng cai tổ chức Đại hội; Đức hồng y Gracias vì những hướng dẫn của ngài; Giáo hội Thái Lan, và tất cả mọi người đã đóng góp phần mình để Đại hội được tiến hành và hoàn thành cách tốt đẹp.

Phần cầu nguyện với Kinh Cầu Các Thánh Á Châu và Kinh Truyền tin do Đức hồng y Gracias chủ sự, khép lại ngày làm việc cuối cùng của Đại hội FABC 50, hướng tới Thánh lễ Tạ ơn sẽ được cử hành vào sáng Chúa nhật 30. 10. 2022.

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: fabc2020.org (29. 10. 2022)

LỊCH PHỤNG VỤ