Cuộc chơi xướng họa Vần thơ dâng Mẹ

18/12/2009

Cuộc chơi xướng họa Vần thơ dâng Mẹ


Cuộc chơi xướng họa Vần thơ dâng Mẹ

WHĐ (18.12.2009) – Một cuộc thi xướng họa tôn vinh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội do hai linh mục Võ Tá Khánh và Lê Quang Uy tổ chức đã được phát động từ ngày 8-12-2009. Cuộc thi mang tên “Cuộc chơi xướng họa Vần Thơ Dâng Mẹ”.

Ban Tổ chức cho biết cuộc thi có mục đích:

Cổ võ giới trẻ ý thức và tích cực sống thánh thiện qua định hướng đoan hứa khiết tịnh được hô hào trên trang web Hướng về Đại hội Dân Chúa.

Đánh thức nơi nhiều người khả năng làm thơ viết văn cho Chúa.

Cho đến nay, đã có 61 tác giả hưởng ứng “Cuộc chơi xướng họa Vần Thơ Dâng Mẹ” với 125 bài dự thi.

Bạn đọc quan tâm đến cuộc thi này có thể xem thể lệ và thông tin chi tiết trên các trang www.huongvedaihoidanchua.netwww.dcctvn.net hoặc liên hệ với Ban Tổ chức tại địa chỉ: gopnhattho@yahoo.com   


LỊCH PHỤNG VỤ