Bài Ðọc I: Xh 22, 20-23

“Nếu các ngươi hà hiếp các cô nhi quả phụ, Ta sẽ nổi giận các ngươi”.

Trích sách Xuất Hành.

Ðây Chúa phán: “Này Ta sẽ sai Thiên Thần Ta đi trước mặt ngươi, gìn giữ ngươi khi đi đàng và dẫn đưa ngươi đến nơi Ta đã dọn sẵn cho ngươi. Ngươi hãy ăn ở cẩn thận trước mặt người, hãy nghe lời người, và chớ cả lòng khi dể người: vì người sẽ không tha thứ cho ngươi khi ngươi phạm lỗi, bởi người mang lấy danh Ta trong người. Nếu ngươi nghe lời người, và tuân giữ tất cả những gì Ta truyền dạy, thì Ta sẽ là địch thù của những kẻ thù nghịch ngươi, và Ta sẽ trừng phạt những kẻ uy hiếp ngươi. Thiên thần Ta sẽ đi trước mặt ngươi, dẫn đưa ngươi đến đất Amorêô, Hêthêô, Phêrêzêô, Cananêô, Hêvêô và Giêbusêô. Ta sẽ phá huỷ những vùng đất này.

Ðó là lời Chúa.


Đáp ca: Tv 90, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11

Ðáp: Chúa đã lệnh cho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.

Xướng: 1) Bạn sống trong sự che chở của Ðấng Tối Cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Ðấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng Chúa: Chúa là chiến luỹ, nơi con nương náu, lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài.

Ðáp: Chúa đã lệnh cho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.

2) Vì Chính Người sẽ cứu bạn thoát lưới dò của kẻ bẫy chim, và thoát khỏi quan ôn tác hại. Người sẽ che chở bạn trong bóng cánh của Người, và dưới cánh Người, bạn sẽ nương thân: lòng trung tín của Người là mã giáp và khiên thuẫn.

Ðáp: Chúa đã lệnh cho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.

3) Bạn không còn sợ hãi cảnh kinh dị ban đêm, cũng không còn e ngại mũi tên ban ngày bay tới; không còn sợ quan ôn trong bóng tối lang thang, cũng không còn lo dịch tễ vào buổi trưa sát hại.

Ðáp: Chúa đã lệnh cho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.

4) Tai nạn không đến gần được bạn, và oan ương không bén bảng tới nhà bạn ở. Vì Chúa đã lệnh cho thiên thần Người săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.

Ðáp: Chúa đã lệnh cho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.


Alleluia: Tv 102,21

Alleluia, alleluia! – Hãy chúc tụng Chúa đi, chư binh toàn thể, chư vị thần hạ thừa hành ý muốn của Chúa. - Alleluia.


Phúc Âm: Mt 18, 1-5. 10

“Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời.

Ðó là lời Chúa.


Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay vừa nói đến trẻ nhỏ,

vừa nói đến những kẻ bé mọn trong cộng đoàn.

Ai là những kẻ bé mọn trong cộng đoàn ?

Đó là những người tin vào Đức Giêsu (Mt 18, 6),

nhưng đức tin của họ còn non yếu, mong manh.

Đức Giêsu đã nặng lời với ai làm cho một kẻ bé mọn sa ngã.

“Thà cột cối đá lớn vào cổ và ném nó dưới biển còn hơn.”

Rõ ràng Đức Giêsu quý những kẻ bé mọn trong cộng đoàn.

Ngài không muốn họ bị tổn thương vì gương mù gương xấu.


Câu cuối của bài Tin Mừng là một lời nhắc nhở nữa.

“Anh em chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này” (c. 10).

Lý do Đức Giêsu đưa ra khá đặc biệt:

“Vì các thiên thần của họ ở trên trời

không ngừng thấy khuôn mặt của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

Như thế ngay cả những người bé mọn cũng có thiên thần riêng.

Người bé mọn có thể lầm lạc, sa ngã,

nhưng không vì thế mà họ bị coi thường hay khinh miệt.

Thiên thần của họ vẫn ở gần Thiên Chúa để chuyển cầu cho họ.


Thật thú vị khi người Kitô hữu tin mình có một thiên thần hộ thủ.

Thánh Basiliô viết: “Mỗi tín hữu đều có một thiên thần hộ thủ,

để bảo trợ và hướng dẫn đến sự sống đời đời.”

Vị thiên thần này vừa được phúc chiêm ngưỡng Thiên Chúa,

vừa đồng hành suốt đời với từng người cho đến nơi quê thật.

Thiên thần hộ thủ là một quà tặng của lòng nhân hậu Chúa.

Là sứ giả được Chúa sai,

thiên thần là sự hiện diện của Chúa với từng người chúng ta.

Thiên thần đã bảo vệ ông Lót (St 19),

đã cứu Agar và con của bà (St 21, 17),

đã giữ tay Abraham không cho cụ giết con (St 22, 11).

Một vị thiên thần ban đêm đã cứu Phêrô khỏi tù ngục (Cv 12, 15).

Như thế thiên thần là bạn đường bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ.


Khi sống trong một bầu khí vắng bóng Thiên Chúa,

con người khó tin vào những thực tại vô hình.

Các thiên thần có khi chỉ là những hình trang trí nơi hang đá,

hay những bức tượng thạch cao đặt hai bên bàn thờ.

Chúng ta khó tin mình được trợ giúp bởi một thiên thần có thật,

và không dám tin mình đáng quý đến thế,

để Chúa ban cho mình một người hướng đạo và đỡ nâng.

Làm sao để chúng ta ra khỏi sự cô quạnh của chính mình,

khi chấp nhận niềm tin vào thiên thần hộ thủ?

Làm sao để ta cảm được hoạt động kín đáo của người trong đời ta?

 

Cầu nguyện:


Lạy Chúa Giêsu,

có những ngày con cảm thấy

đời sống thật nặng nề ;

có những lúc con muốn buông trôi,

để mặc cho dòng đời đưa đẩy ;

có những khoảng thời gian dài,

con như mảnh đất khô khan cằn cỗi.


Xin cho con ánh sáng của Chúa

để con biết lối mà đi.


Xin cho con tấm bánh của Chúa

để con có sức mà dấn bước.


Xin cho con Lời của Chúa

để con vững một niềm tin.


Xin cho con sự sống của Chúa

để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn,

niềm vui và sáng tạo.


Lạy Chúa Giêsu,

con thấy mình cần Chúa

trong mỗi giây phút của cuộc đời.

Ước gì ai gặp con

cũng gặp được sự hiện diện của Chúa.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J