Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo tại Việt Nam
Pontifical Mission Societies in Vietnam (PMS-VN)

Sứ mệnh và Đào luyện
Mission and Formation

Ngày 10/11/2023

THƯ MỜI

v/v tham gia chương trình “Cứ Theo Thầy”

Kính trình:

- Quý Đức cha
- Quý Bề trên các hội dòng
- Quý Cha và quý Tu sĩ nam nữ

Tiếp theo chương trình Thánh Thần và chúng tôi…[1] (x. Cv 15, 28) dành cho những người đang đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo huấn luyện trong các cộng đoàn, Văn phòng PMS-VN phối hợp với quý cha Dòng Tên Việt Nam tổ chức chương trình “Cứ Theo Thầy” (x. Ga 21, 22) dành cho các linh mục và tu sĩ đang đảm nhận những trách nhiệm khác. Đây cũng là những buổi hồi tâm và cầu nguyện với Lời Chúa được gợi ý ONLINE (mỗi tháng hai lần) nhằm khích lệ nhau dấn thân hơn vào sứ vụ rao giảng Tin Mừng và ngày càng thực hiện theo sát hướng dẫn của Thánh Thần hơn.

1) Buổi hồi tâm được thực hiện trên nền tảng Zoom vào tối thứ Ba tuần 1 và tuần 3 trong tháng, từ 20g30 – 21g30 giờ[2] (xem lịch đính kèm).

2) Thành phần tham dự: Quý cha và quý tu sĩ, đặc biệt các vị trẻ tuổi.

3) Tham dự viên cần đăng ký ghi danh để có thể nhận ID và Pass vào phòng hồi tâm, chúng con sẽ chuyển đến quý đấng qua email hoặc Nhóm Zalo một tuần trước buổi hồi tâm).

4) Đăng ký tại đây và việc đăng ký sẽ kết thúc vào ngày 15/12/2023.

Trân trọng kính mời quý đấng cùng cầu nguyện, suy nghĩ và tham gia. Chúng con tin chắc rằng với ơn Chúa và sự quảng đại của mỗi người, Chương trình sẽ góp phần làm khởi sắc tinh thần loan báo Tin Mừng tại quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Trọng kính,

Lm. Giêrônimô Nguyễn Đình Công
Giám đốc PMS-VN

_____


DỰ KIẾN NGÀY HỒI TÂM – NĂM 2024

20g30 – 21g30 thứ Ba tuần 1 & tuần 3 trong tháng

ĐỀ TÀI

CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ”
VÀ HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

Stt

Tháng

Ngày

1

Tháng Giêng

02/01/2024 và 16/01/2024

2

Tháng Hai

06/02/2024 và 20/02/2024

3

Tháng Ba

05/03/2024 và 12/03/2024

4

Tháng Tư

02/04/2024 và 16/04/2024

5

Tháng Năm

07/05/2024 và 21/05/2024

6

Tháng Sáu

04/06/2024 và 18/06/2024

7

Tháng Bảy

02/07/2024 và 16/07/2024

8

Tháng Tám

06/08/2024 và 20/08/2024

9

Tháng Chín

03/09/2024 và 17/09/2024

10

Tháng Mười

01/10/2024 và 15/10/2024

11

Tháng Mười Một

05/11/2024 và 19/11/2024

12

Tháng Mười Hai

03/12/2024 và 17/12/2024


PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH

1) Lm. Giêrônimô Nguyễn Đình Công, Giáo phận Xuân Lộc.

2) Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ.

3) Lm. Đaminh Vũ Duy Cường, SJ.

4) Lm. Antôn Nguyễn Hoàng Dũng, SJ.

Link đăng ký dự phòng: https://forms.gle/ts2qQmekM3aVCVq27

Văn phòng chính: 72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh (phòng 308)

Email: pmsvietnam2017@gmail.com - Tel. (+84) 919693113
[1] Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo tại Việt Nam: Thư mời tham gia chương trình hồi tâm hằng tháng, tại https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/cac-hoi-giao-hoang-truyen-giao-tai-viet-nam-thu-moi-tham-gia-chuong-trinh-hoi-tam-hang-thang-52929

[2] Múi giờ Việt Nam (GMT+7)