Bài giảng của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên trong Thánh lễ thành lập Giáo phận Hà Tĩnh

12/02/2019


LỊCH PHỤNG VỤ