170 năm thiết lập Miền Truyền Giáo Xứ Thượng (1851-2021)

08/06/2021


170 NĂM THIẾT LẬP MIỀN TRUYỀN GIÁO XỨ THƯỢNG (1851-2021)

Tác giả: Lý Tân
Ngày 31.5.2021

WGPKT (02.6.2021) - Sau thời gian dò dẫm, tìm hiểu địa hình, phong tục tập quán, ngôn ngữ, lại được Bok Kiơm giúp đỡ tận tình, Thầy Sáu Do và các vị Thừa sai đã lên tới được miền Cao Nguyên, đã khám phá ra đồng bằng bên bờ sông Đăk Bla như Đức Giám Mục Têphanô Cuénot (Thể) hằng mong ước. Đó là vào năm 1850.

Sang năm 1851, Đức Giám Mục đã thiết lập 4 Trung tâm Truyền giáo: một truyền giáo cho sắc dân Bahnar-Jơlơng (tại Kon Kơxâm, phía đông), một cho sắc dân Bahnar-Rơngao (tại Plei Rơhai, ở trung tâm), một cho sắc dân Sêđăng (tại Kon Trang, phía bắc), và một cho sắc dân Jrai (tại Plei Chư, phía nam). Cha Combes (Bê) được bổ nhiệm làm Bề trên Miền.

Như vậy, Miền Truyền Giáo Xứ Thượng (La Mission des Pays Mois), hay còn gọi Miền Truyền Giáo Bahnar (La Mission des Bahnars), hoặc sau này gọi là Vùng truyền giáo Tây Nguyên được hình thành, qua thời gian phát triển thành Giáo phận Kon Tum ngày nay.

170 năm đối với hình thành và phát triển của một Giáo phận không phải là dài, so với 488 năm Tin Mừng đến với Dân Việt (1533-2021), 403 năm Loan Báo Tin Mừng tại Nước Mặn - Giáo phận Qui Nhơn (1618-2021).v.v., nhưng nhìn vào sự phát triển vượt bậc về nhiều mặt của miền Tây Nguyên gồm 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai ngày nay, chúng ta cảm nhận được sự đóng góp to lớn của Giáo Hội Công giáo nơi xứ sở này.

Thật vậy, ở những nơi khác, những vùng miền khác trong nước Việt Nam và cả trên thế giới, Giáo Hội Công giáo hiện diện và lớn mạnh cùng với đà phát triển của những nơi ấy, những miền ấy. Còn tại giáo phận đầu tiên trên Cao Nguyên này, chính sự hiện diện và phát triển đều đặn của Giáo Hội Công giáo từ giai đoạn khởi thủy(1851), đến giai đoạn Địa phận Tông tòa (1932) rồi Chính tòa (1960).. .đã làm cho diện mạo xã hội, văn hóa, kinh tế Tây Nguyên thay đổi, mang nhiều nét đặc sắc.

Chúng ta trở lại tìm hiểu 4 Trung Tâm Truyền giáo mà Đức Giám Mục Đông Đàng Trong đã thiết lập năm 1851, cách nay vừa đúng 170 năm, từ đó nhận ra sự yêu thương quan phòng tuyệt vời của Thiên Chúa trên vùng đất Tây Nguyên này...

Tải về file PDF tại đây!

Nguồn: giaophankontum.com 

LỊCH PHỤNG VỤ