“DỪNG”: PHIM PHÓNG SỰ CỦA CARITAS VIỆT NAM VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Điều hành sản xuất: Caritas Việt Nam - Caritas Asia
Kịch bản: Maria Bích Trâm, FMA - Thanh Quang
Cố vấn nội dung: Giuse Công Danh, OP.
Đạo diễn: Vincente Lê Bình
Quay phim: Lê Bình - Văn Đạt
Tuyển diễn viên: Thúy Vy
Trợ lý: Cát Tiên
Thiết kế trang phục: Thúy Vân
Cùng với sự tham gia của: Kim Thảo, Bích Trâm, Thiên Kim, Công Hiếu, Anh Thư, Minh Đăng.

Nguồn: caritasvietnam.org (26.12.20221)