Truyền thông công giáo tại Việt Nam trong 50 năm qua

14/05/2010
Truyền thông càng ngày càng có nhiều ảnh hưởng quan trọng trong cuộc sống con người và ngay cả trong đời sống của Giáo Hội. Trên quê hương Việt Nam, ...

Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông trong đời sống nhân loại hôm nay (2)

30/05/2009
Các Giáo huấn rất phong phú của Giáo Hội luôn mời gọi mỗi tín hữu có sự thận trọng để thấy rõ những hệ quả - tiềm năng của phương ...

Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội 2009: Phỏng vấn Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB, Chủ tịch Uỷ ban Truyền thông Xã hội

23/05/2009
Ngày Thế giới Truyền thông là một dịp đặc biệt cho việc Truyền thông mục vụ: Nó cống hiến cơ hội cho các tín hữu hiểu biết về tầm quan ...

Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông trong đời sống nhân loại hôm nay

21/05/2009
Trong số những thành tựu quan trọng nhất mà loài người đạt được trong thời gian gần đây, những phát triển nhảy vọt của các kỹ thuật truyền thông là ...

Truyền thông Công giáo Việt Nam: Cơ hội hay Thách đố?

14/05/2009
“Truyền mà không thông!”, đó là điều nhiều người hay nhắc đến mỗi khi đề cập đến lãnh vực truyền thông. Những từ ngữ như Truyền Thông Đại chúng, Truyền ...
LỊCH PHỤNG VỤ