Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông trong đời sống nhân loại hôm nay

21/05/2009
Trong số những thành tựu quan trọng nhất mà loài người đạt được trong thời gian gần đây, những phát triển nhảy vọt của các kỹ thuật truyền thông là ...

Truyền thông Công giáo Việt Nam: Cơ hội hay Thách đố?

14/05/2009
“Truyền mà không thông!”, đó là điều nhiều người hay nhắc đến mỗi khi đề cập đến lãnh vực truyền thông. Những từ ngữ như Truyền Thông Đại chúng, Truyền ...
LỊCH PHỤNG VỤ