Khám phá lịch sử các mảnh Kinh Thánh có niên đại 2.000 năm tại Israel

) Các nhà khảo cổ của Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) đã công bố một khám phá lịch sử về các mảnh của một cuộn Kinh Thánh cổ có ...
LỊCH PHỤNG VỤ