Văn kiện kết thúc Đại hội Mục vụ Di dân Thế giới lần VII (năm 2014)

26/03/2015
Văn kiện được chia làm ba phần. Phần thứ nhất, tóm tắt những sự kiện diễn ra trong Đại hội, tiếp đến, phần thứ hai nêu lên 16 đúc kết. ...

Tài liệu chuẩn bị cho Đại hội thường lệ lần thứ XIV Thượng Hội đồng Giám mục

09/03/2015
Ngày 09-12-2014, Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã cho công bố “Tài liệu chuẩn bị” (Lineamenta) của Đại hội Thường lệ lần thứ XIV Thượng Hội ...

Sứ điệp của Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn gửi các tín đồ đạo Sikh

11/11/2014
Thực thi lòng thương xót có nghĩa là vượt qua mọi thứ rào cản và từ bỏ những lợi lộc và tiện nghi của mình để đến với người nghèo, ...

Tài Liệu Làm Việc của Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình (5–19/10/2014)

28/09/2014
Còn đúng một tuần nữa Thượng Hội đồng Giám mục sẽ khai mạc Đại hội chung ngoại thường lần thứ III (từ ngày 5 đến 19 tháng 10 năm 2014). ...

Sứ điệp gửi người Muslim nhân Tháng Ramadan và Đại lễ ‘Id al-Fitr năm 1435 H. / 2014 A.D.

19/07/2014
“Chúng ta hãy cùng nhau dựng xây những nhịp cầu hoà bình và thúc đẩy hoà giải, nhất là ở các khu vực mà người Hồi giáo và người Kitô ...

24.02.2014 Thư gửi các Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Gia đình và các Ủy ban Caritas Quốc gia

06/03/2014
Đây là lời mời gọi toàn thể Giáo hội và hết mọi người nam nữ thiện chí hãy nhìn xem gia đình như ý muốn của Đấng Tạo Hóa, hãy ...

Sứ điệp Hội nghị toàn thể lần thứ X của Liên Hội đồng giám mục Á châu

30/12/2012
Chính Thần khí đã từng thúc đẩy Công đồng Vatican II nay cũng đang hiệu triệu chúng ta thành những sứ giả được đổi mới của Tin Mừng để phục ...

Kitô hữu và người Ấn giáo: giáo dục thế hệ trẻ thành những người kiến tạo hòa bình

17/11/2012
Hướng dẫn các người trẻ nam và nữ sống trong hòa bình và xây dựng hòa bình là một lời mời gọi khẩn thiết cho việc dấn thân và hành ...

Giáo phận Phụng Tường, Trung Quốc: Thư mục vụ của Đức giám mục giáo phận về Năm Đức Tin

30/08/2012
Trong số các vấn đề được đề cập, Đức cha Lý nói đến cuộc khủng hoảng đức Tin trong thế giới ngày nay, mối tương quan giữa đức Tin và ...

Thư của Bộ Giáo sĩ gửi các linh mục

07/06/2012
Đây là vận mệnh tuyệt vời của chúng ta: chúng ta không thể nên thánh nếu không giúp anh chị em mình nên thánh, và không thể giúp anh chị ...
LỊCH PHỤNG VỤ