Cử hành Thánh Thể: Bài 6 - Dấu thánh giá

13/11/2023
Sau ca nhập lễ, vị tư tế, đứng tại ghế, cùng toàn thể cộng đoàn làm dấu thánh giá. Tiếp đó, dùng lời chào mà nói cho cộng đoàn biết ...

Cử hành Thánh Thể: Bài 5 - Cúi chào - hôn kính - xông hương [bàn thờ]

06/11/2023
Khi tới cung thánh, vị tư tế, phó tế và các người giúp lễ cúi sâu chào bàn thờ. Sau đó, để tỏ lòng tôn kính, vị tư tế và ...

Đào tạo Phụng Vụ theo tinh thần Công Đồng Vatican II

02/11/2023
I. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHỈ DẪN VỀ VIỆC ĐÀO TẠO PHỤNG VỤ TỪ CÔNG ĐỒNG VATICAN II ĐẾN NAY 1. Các tài liệu của Công đồng Vatican II 2. Các tài liệu ...

Cử hành Thánh Thể: Bài 4 - Ca nhập lễ

30/10/2023
Khi dân chúng đã tập họp, và đang khi vị tư tế và các người giúp lễ tiến vào, thì bắt đầu hát ca nhập lễ... (QCSL 47) 1) Không nên ...

Cử hành Thánh Thể: Bài 3 - Cuộc rước nhập lễ

23/10/2023
CUỘC RƯỚC NHẬP LỄ: Khi dân chúng đã tập họp, và đang khi vị tư tế và các người giúp lễ tiến vào, thì bắt đầu hát ca nhập lễ... ...

Bước vào Thánh Lễ qua Kinh thánh: Thánh lễ là gì?

21/10/2023
Ở đây, chúng ta xem xét ngắn gọn ba khía cạnh của Bí tích Thánh Thể làm nền tảng cho việc đi vào Thánh lễ: 1) Thánh Thể tưởng nhớ ...

Cử hành Thánh Thể: Bài 2 - Quy tụ

16/10/2023
Mục đích của nghi thức đầu lễ là quy tụ cộng đoàn và hình thành cộng đoàn nên một dân của Chúa Kitô, được hiệp thông với nhau cũng như ...

Cộng đoàn Hiệp thông Phụng Vụ

14/10/2023
Trước Công đồng Vatican II, việc cử hành phụng vụ dường như là chuyện riêng của vị tư tế và chú giúp lễ, giáo dân ở phía dưới chỉ lo ...

Cử hành Thánh Thể: Bài 1 - Cấu trúc thánh lễ

09/10/2023
Tính từ Công đồng Trentô cho tới nay, kể như chúng ta có hai cuốn Sách lễ Rôma chủ yếu: đó là Sách lễ Rôma của Đức Piô V ra ...

Desiderio Desideravi từ viễn quan thần học hiện diện

05/10/2023
Desiderio Desideravi là một tông thư ngắn, chỉ dài khoảng 40 trang (65 số). Thay vì đưa ra một bản tóm hay nhận định về tông thư, thì bài viết ...
LỊCH PHỤNG VỤ