TGP Hà Nội

Lịch sử của Tổng giáo phận Hà Nội đã trải qua gần 400 năm hình thành và phát triển. Trong đó các thừa sai dòng Tên, Hội Thừa Sai Paris ...

GP Hưng Hóa

01/12/2017
Hưng Hóa là một trong 26 giáo phận của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Giáo phận Hưng Hóa nằm ở phía Tây Bắc đất nước. Lịch sử của giáo ...

GP Lạng Sơn-Cao Bằng

01/12/2017
Ngày 24/11/1960, Đại diện Tông Tòa Lạng Sơn-Cao Bằng được Tòa Thánh nâng lên Giáo phận Chính tòa Lạng Sơn-Cao Bằng, thuộc Giáo tỉnh Hà Nội. Đức Giám mục Chính ...

GP Phát Diệm

01/12/2017
Giáo phận Phát Diệm chính thức được thành lập ngày 19/4/1901 khi Đức Lêô XIII chia Tây Đàng Ngoài thành hai: Tây Đàng Ngoài (Hà Nội bây giờ) và giáo ...

GP Thái Bình

01/12/2017
Ngày 09 tháng 03 năm 1936, với Sắc chỉ Praecipuas inter Apostolicas của Đức Giáo hoàng Piô XI, Giáo phận Thái Bình chính thức được thành lập (tách khỏi Giáo ...

GP Thanh Hóa

01/12/2017
Về các giáo xứ tại tỉnh Thanh Hóa thuộc Địa phận Phát Diệm, cho đến ngày 07.05.1932, Tòa Thánh đã lập ra địa phận mới, bao gồm 2 tỉnh: Thanh ...

GP Vinh

01/12/2017
Hạt giống Tin Mừng được mang đến phần đất Nghệ - Tĩnh - Bình, tức lãnh thổ giáo phận Vinh ngày nay, có thể là rất sớm. Nhưng một cách ...
LỊCH PHỤNG VỤ