Bình vẫn chưa hề cũ: Mệnh lệnh và di chúc đi cùng năm tháng

30/06/2021
Đây là cuộc “trở về nguồn” để cùng đọc, suy tư và rút ra những định hướng thiết thực mà văn kiện MONITA AD MISSIONARIOS” (NHẮN NHỦ CÁC THỪA SAI) ...

Phúc Âm hóa bằng những công việc bác ái

21/06/2021
Hoạt động bác ái đồng hành và hỗ trợ hoạt động của các nhà truyền giáo vào thế kỷ 17, trên tất cả các đại lục mà các vị đã ...

Truyền giáo như đối thoại ngôn sứ

12/06/2021
Truyền giáo của Kitô giáo là tham dự vào đời sống và sứ vụ đối thoại của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là một sự đối thoại ngôn sứ. Truyền ...

Truyền giáo: Rao giảng Đức Giêsu Kitô – Đấng cứu độ phổ quát

11/06/2021
Truyền giáo: Rao giảng Đức Giêsu Kitô – Đấng cứu độ phổ quát. Redemptoris Missio và các văn kiện của các Giáo hội Duy Phúc âm và Thánh linh

Truyền giáo: Việc phục vụ Nước Thiên Chúa mang tính giải phóng

09/06/2021
Truyền giáo có nghĩa là ‘là Giáo Hội’, vì là Giáo Hội có nghĩa là chia sẻ sứ vụ của Đức Giêsu, đó là giảng dạy, phục vụ và hết ...

Truyền giáo: Tham dự vào sứ vụ của Thiên Chúa Ba Ngôi

08/06/2021
Thần học Kiểu A: Truyền giáo như là cứu rỗi các linh hồn và mở rộng giáo hội. Thần học Kiểu B: Truyền giáo như là khám phá chân lý. ...

Một số chỉ dẫn của Giáo hội về loan báo Tin Mừng

05/06/2021
Có lẽ một trong những khó khăn của sứ mạng truyền giáo là vấn đề hội nhập vào tâm tư tình cảm, văn hóa và xã hội của từng người, ...

Kể chuyện, loại hình văn hóa hữu hiệu để chuyển tải đức tin

30/05/2021
Trong những con đường chuyển tải đức tin cho các anh chị em mình, Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) chọn lựa và giới thiệu phương thức Kể ...

Từ Loan báo Phúc Âm đến truyền giáo và tân Phúc âm hóa

22/05/2021
Giáo hội bắt đầu loan báo Phúc Âm, rồi truyền giáo và tân Phúc âm hóa, Giáo hội thực hiện trong 3 thời kỳ liên tiếp nhau suốt 21 thế ...

Sứ Điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại Lễ Vesak 2021

15/05/2021
Thay mặt Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, nhân dịp đại lễ Vesak tôi viết thư này gửi đến quý vị lời chúc mừng chân thành. Cầu ...
LỊCH PHỤNG VỤ