Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 08 năm 2017: Cầu cho các nghệ sĩ

17/08/2017

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 08 năm 2017: Cầu cho các nghệ sĩ

Nghệ thuật diễn tả vẻ đẹp của đức tin và loan truyền sứ điệp về sự vĩ đại của công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Vì thế, khi chiêm ngắm một tác phẩm nghệ thuật hay một tuyệt tác của thiên nhiên, chúng ta khám phá ra cách thế mỗi sự vật nói với chúng ta về Thiên Chúa và về tình yêu của Người.

Chúng ta cầu nguyện cho các nghệ sĩ của thời đại chúng ta, để qua các tác phẩm được thực hiện nhờ tài năng của họ, họ có thể giúp tất cả mọi người khám phá ra vẻ đẹp của thụ tạo.


(REI 04/08/2017)

LỊCH PHỤNG VỤ