Video về Đức Tân Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng

19/10/2019

 

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Video về Đức Tân Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng

Thực hiện: Media Hội Đồng Giám Mục


LỊCH PHỤNG VỤ