Video Tiểu sử Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Tân Giám mục chính tòa Giáo phận Phan Thiết

04/12/2019

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Video Tiểu sử Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Tân Giám mục chính tòa Giáo phận Phan Thiết

Truyền Thông HĐGMVN

LỊCH PHỤNG VỤ