Video nhìn lại 7 năm triều đại Giáo Hoàng của Đức Phanxicô

13/03/2020


VIDEO

Video nhìn lại 7 năm triều đại Giáo Hoàng của Đức Phanxicô


Tác giả: Linh mục J. Felix Raj, SJ, Phó hiệu trưởng Đại học St. Xavier, Ấn Độ.
Văn Việt lược dịch từ UNCA
Thuyết minh: Như Yến
Truyền thông HĐGMVN thực hiện
LỊCH PHỤNG VỤ