VIDEO ĐỨC CHA GIUSE HUỲNH VĂN SỸ ĐẶT CHÂN ĐẾN GIÁO PHẬN NHA TRANG

Ban Truyền thông Giáo phận Nha Trang

WGPNT (22.06.2023) – Đây là video về những hình ảnh đầu tiên Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ đặt chân đến Giáo phận Nha Trang ngày 15.06.2023.


Nguồn: giaophannhatrang.org