Video - Đôi nét về Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng

01/10/2019


TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Video - Đôi nét về Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng

Xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện biết bao điều vĩ đại. Công trình Trung tâm mục vụ giáo phận Hải Phòng là một trong số những điều vĩ đại mà Thiên Chúa đã thực hiện cho con người và mảnh đất Hải Phòng thân yêu.


Ban truyền thông Giáo phận Hải Phòng

LỊCH PHỤNG VỤ