Video Đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt miền Trung 2020

24/10/2020


Video Đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt miền Trung 2020

Truyền thông TGP Huế

Nguồn: tonggiaophanhue.org 

LỊCH PHỤNG VỤ