Văn thư chấp thuận thiết lập các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Xuân Lộc

05/09/2020


Văn thư chấp thuận thiết lập các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Xuân LộcNguồn: giaophanxuanloc.net

LỊCH PHỤNG VỤ