Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời hội thảo lần thứ 46 ngày 20-10-2020

21/09/2020


Ủy ban Thánh nhạc:
Thư mời hội thảo lần thứ 46 ngày 20-10-2020

Lm. Rôcô Nguyễn Duy


Nguồn: tgpsaigon.net 

LỊCH PHỤNG VỤ