Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 50/2017


Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 31 Thường niên: Là anh em với nhau.
– Tìm Nét Riêng của Học viện Công giáo Việt Nam
– Đóng góp của Kitô giáo cho tương lai của châu Âu
– 65.000 bạn trẻ đã trả lời Bản câu hỏi của Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ
– Đức giáo hoàng Phanxicô và Đức Tổng giám mục Welby kêu gọi hoà bình ở Nam Sudan.

                    
Tập tin đính kèm
WHĐ