Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 49/2017


Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên: Điều răn trọng nhất.
– Uỷ ban Thánh nhạc: Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 41
– Ngày Thế giới Truyền giáo: “Người rao giảng Tin Mừng đầu tiên là chính Chúa Kitô
– Hội nghị về Giáo lý và người khuyết tật tổ chức tại Roma
– Đức hồng y Bo: “Myanmar cần được chữa lành và hoà giải”
– Ấn bản mới Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo: một “trợ giúp” để đi sâu vào mầu nhiệm đức tin.
  
            
Tập tin đính kèm
WHĐ