Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 46/2017


Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 27 Thường niên: Sinh hoa lợi.
– Đức Thánh Cha Phanxicô công bố chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52 (năm 2018)
– Đại hội Thế giới lần thứ XXIV của Hội Tông đồ Hàng hải
– Truyền thông Xã hội: Tự do phát sinh nhờ gắn bó với sự thật
– Tông đồ Hàng hải: Một công tác mục vụ tối quan trọng.
  

            
Tập tin đính kèm
WHĐ