Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 44/2018

27/09/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 44/2018

Nội dung

  -  Chúa nhật 26 Thường niên: Làm cớ sa ngã

  -  Hội đồng Giám mục Việt Nam họp Hội nghị thường niên kỳ II/2018

  -  Tòa Thánh và Trung Quốc ký kết thỏa thuận: một thời khắc lịch sử

  -  ĐTC Phanxicô tông du 3 nước vùng Baltic: Thánh lễ tại Kaunas, Lituania

        

LỊCH PHỤNG VỤ