Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 34/2018

19/07/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 34/2018

Nội dung

- Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 16 Thường niên: Chạnh lòng thương

- Hội nghị học hỏi và đóng góp cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Giới trẻ

- Đức Thánh Cha bổ nhiệm 4 Chủ toạ Thừa uỷ cho Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10/2018

- Vatican vẫn phát thanh làn sóng ngắn đến các nước Châu Phi

- Nicaragua: Lực lượng bán quân sự tấn công các nhà lãnh đạo Công giáo

- Huynh đoàn linh mục Thánh Piô X bầu tân Bề trên Tổng quyền

WHĐ

      
LỊCH PHỤNG VỤ