Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 33/2018

12/07/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 33/2018

Nội dung

 - Chia sẻ Tin Mừng Chúa nhật 15 Thường niên: Ngài gọi và sai đi

 - Công bố Huấn thị về Đoàn Trinh nữ thánh hiến

 - Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Truyền thông

 - Tân Bề trên Tổng quyền Dòng Ngôi Lời

 - Giáo hội El Salvador chuẩn bị lễ Tuyên Thánh cho Chân phước Óscar Romero

 - Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, thăm Nam Hàn

 - Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới tại Panama năm 2019

 - Phát hành phiên bản quốc tế bài hát chủ đề Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2019

WHĐ

      
LỊCH PHỤNG VỤ