Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 32/2018

05/07/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 32/2018

Nội dung:

- Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 14 Thường Niên: Không làm được phép lạ

- Tổng giáo phận Sài Gòn: Nghi thức gỡ ngói Nhà thờ Đức Bà

- Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu kết thúc chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn

- Một số địa điểm của Kitô giáo ở Nhật Bản được công nhận là di sản của nhân loại

- Quốc vương Jordan Abdullah II được trao giải Templeton 2018

WHĐ

      
LỊCH PHỤNG VỤ