Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 30/2018

21/06/2018

Nội dung:

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường Niên: Em này rồi sẽ ra sao?

- Năm Thánh tôn vinh 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam: Sắc lệnh ban ơn toàn xá của Tòa Ân Giải Tối Cao.

- Tri ân các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Sở Kiện 18-6-2018.

- Genfest 2018: Vượt qua mọi biên giới.

- Công bố sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ hai.

- Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ tại Geneva, Thụy Sĩ.

      

Tài liệu đính kèm

WHĐ

LỊCH PHỤNG VỤ