Nội dung:

Suy niệm Chúa Nhật IX Thường Niên - Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô: Vì muôn người.

- Đức Hồng y tân cử Becciu được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Phong Thánh.

- Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm đảo Sicilia.

- Thánh tích Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII được đưa đến Bergamo.

- Phá thai không bao giờ là một giải pháp.

Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo hội không có nhiệm vụ thay đổi chính phủ.

- Các nữ tu chống nạn buôn người: một buổi hội thảo giúp các nạn nhân tại tòa án.

- Số linh mục ở Brazil gia tăng.

        

Tập tin đính kèm

WHĐ