Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 24/2018

10/05/2018Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 7 Phục sinh - Chúa thăng thiên: Có Chúa cùng hoạt động.

– Giáo hội Việt Nam có thêm một Đại chủng viện tại giáo phận Đà Lạt

 Thái độ nước đôi của Giáo hội Chính thống về vấn đề đối thoại đại kết

 Bảo tàng Vatican trưng bày những chi tiết mới về lịch sử Thế chiến II

 Giáo hội Lào vui mừng có thêm 4 tân linh mục

 Sức sống của Cộng đồng Kitô hữu ở Tajikistan.

     

WHĐ
LỊCH PHỤNG VỤ