Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 23/2018

03/05/2018


Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 6 Phục sinh: Ở lại trong tình thương.

– Thư công bố Năm thánh Tôn vinh các Thánh Tử đạo Việt Nam

 Hội đồng Hồng y tư vấn kết thúc Khoá họp thứ 24

 Ba Lan: Đức hồng y Amato chủ sự lễ tuyên phong Chân phước Hanna Chrzanowska

 Philippines và Mexico: nhiều linh mục liên tiếp bị sát hại.

     
 Tập tin đính kèm

WHĐ
LỊCH PHỤNG VỤ