Nội dung:

– Suy niệm Lễ Chúa Hiển linh: Ngôi sao dẫn đường

– “Phục vụ sự sống con người là phục vụ Thiên Chúa”

– Cộng hoà Dân chủ Congo: Đức hồng y Monsengwo lên án chính quyền đàn áp các Kitô hữu

– Đức Thánh Cha gặp gỡ các nhà thần học Italia: “Cần phải trung thành một cách sáng tạo để đương đầu với những thách đố hiện tại”

– Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Đại hội Giới trẻ châu Âu lần thứ 40 của Cộng đoàn Taizé.

    

 

WHĐ