Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 01/2018Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng: Người giữ cửa.
– Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Myanmar
– Đức Thánh Cha Phanxicô: An ủi mục vụ là mục tiêu của các quy tắc mới về hôn nhân.
    

Tập tin đính kèm
WHĐ